Przykłady arytmetyki i operatorów logicznych w skrypcie powłoki Unix

^