Funkcje skryptu powłoki systemu Unix z parametrami i zwrotem

^