Fazy, metodologie, proces i modele SDLC (cyklu życia oprogramowania)

^