Instrukcje warunkowe systemu Unix: jeśli to inaczej i operatory relacyjne

^