Używanie Switch Case w skryptach powłoki Unix: Case-esac

^