Kolekcje PL SQL: tabela zagnieżdżona, tablica asocjacyjna i zmienna

^