Jak wybrać przyciski radiowe w Selenium WebDriver?

^