Pracownicy ZeniMax QA pomyślnie tworzą uznany związek zawodowy

^