Biblioteki C ++: jak zainstalować i używać standardowej biblioteki C ++

^