Gdzie jest nieuchwytny Apex Canopy w WoW Dragonflight?

^