Aktualizuj MongoDB i usuń dokument z przykładami

^