Gdzie znaleźć i wyeliminować Scavengera w DMZ Warzone 2.0

^