Czy możesz używać tasaka do mięsa do mordowania ludzi w Palworld?

^