Wywiad z Kroniki DioField: Dlaczego czas rzeczywisty był właściwym wyborem

^