Akcje Selenium: Obsługuj podwójne i prawe kliknięcie w Selenium

^