Pojęcia dotyczące OOP w języku Python (klasy, obiekty i dziedziczenie w Pythonie)

^