Pracownicy Sega of America w Irvine składają wniosek o wybory związkowe

^