Nie możesz pominąć przerywników filmowych w Protokole Callisto i jest to denerwujące

^