Błędy C ++: niezdefiniowane odwołanie, nierozwiązany symbol zewnętrzny itp.

^