>

MySQL JOIN Tutorial: wewnętrzny, zewnętrzny, krzyżowy, lewy, prawy i własny

^