Instrukcja MySQL Update - składnia i przykłady aktualizacji zapytania

^