Tablice wielowymiarowe w Javie (tablice 2D i 3D w Javie)

^