Typy danych Java, pętle, tablice, przełączniki i asercje

^