Java Array - Deklaruj, twórz i inicjuj tablicę w Javie

^