Tablice wielowymiarowe i postrzępione tablice w języku C #

^