Więcej filtrów uniksowych i poleceń Awk, Sed w przetwarzaniu tekstu

^