Polecenia sterujące procesami systemu Unix, takie jak Ps i Top (część C)

^