Procesy w systemie Unix: polecenia sterowania procesami i debugowania

^