Larian dzieli się informacją, ile osób przeszło już Baldur’s Gate 3 w nowym trybie honoru

^