Książka o sztuce Elden Ring jest ogromna, składa się z dwóch tomów i 800 stron

^