Zabezpieczenia Jenkins: Włączanie bezpieczeństwa i macierzy bezpieczeństwa projektu

^