Lista Java - jak tworzyć, inicjować i używać listy w Javie

^