Java ArrayList - jak zadeklarować, zainicjować i wydrukować ArrayList

^