Wprowadzenie do algorytmów genetycznych w uczeniu maszynowym

^