Oto informacje o aktualizacji Pokemon Brilliant Diamond i Shining Pearl 1.2.0

^