Guilty Gear Strive jest obecnie liderem stada uczestników EVO 2022

^