Firma Pokémon wydaje oświadczenie w sprawie „gry innej firmy”, znanej również jako Palworld

^