Etrian Odyssey X rusza na zachód na Nintendo 3DS w lutym 2019 r.

^