Ricka i Morty'ego nie ma w High on Life, ale jest odniesienie

^