EA rozważa opcje, ponieważ FIFA podobno żąda „więcej niż podwójnego” odnowienia licencji

^