Podróż do centrum danych w Final Fantasy XIV może zająć do trzech minut

^