Private Division i Weta Workshop podpisują umowę na nową grę osadzoną w Śródziemiu

^