The Legend of Zelda: Breath of the Wild na szczycie japońskiej ankiety na temat gier telewizyjnych

^