W tym scenariuszu wyjaśniono, jak ważne jest udokumentowanie często występujących błędów

^