WEKA Explorer: wizualizacja, grupowanie, wyszukiwanie reguł asocjacyjnych

^