Zbiór danych WEKA, klasyfikator i algorytm J48 dla drzewa decyzyjnego

^