7 Zasady testowania oprogramowania: grupowanie defektów i zasada Pareto

^