W Dooma można teraz grać na spektrogramie audio, bo czemu nie?

^