Team Ninja pracuje nad adaptacją Romansu Trzech Królestw

^