Zmienne VBScript: jak deklarować i używać zmiennych - VBScript Dim

^